Disclaimer

Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2020

DISCLAIMER WEBSITE

De informatie verstrekt door ANNKE ("wij," "ons" of "onze") op annke.com (de "Site" of de "Dienst") is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de Site wordt te goeder trouw verstrekt.

Er kunnen kleine verschillen zijn tussen de afbeeldingen en inhoud van de advertenties en de echte producten. Wij kunnen niet garanderen dat de afbeeldingen/inhoud exact overeenkomen met de echte producten. Als gevolg van het licht en de resolutie van het scherm en andere redenen, kunnen foto's en de echte producten hebben iets kleur en andere verschillen, gelieve in vriendelijk de overhand. ANNKE is niet verantwoordelijk voor dergelijke verschillen, en ANNKE heeft geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het verschil.

Onze ANNKE's website logo en website visueel ontwerp zijn allemaal recentelijk geüpgraded en het logo op ANNKE producten is niet op hetzelfde moment geüpgraded. Wij zullen het logo op onze producten in de komende maanden upgraden. Alle ANNKE producten zijn door ons gemaakt (inclusief producten met nieuw en vorig logo).

 

DISCLAIMER EXTERNE LINKS

De Site kan links bevatten (of u kunt via de Site worden gestuurd) naar andere websites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van derden of links naar websites en functies in banners of andere reclame. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN DIE VIA DE SITE ZIJN GELINKT OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IS GELINKT IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME. WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

PROFESSIONELE DISCLAIMER

De afbeeldingen, tekst, merkinformatie van derden op deze Site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Dienovereenkomstig, alvorens enige actie te ondernemen op basis van dergelijke informatie, raden wij u aan om de juiste professionals te raadplegen. Wij verstrekken geen enkele vorm van foto's, tekst of merkadvies aan derden. HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DEZE SITE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO.

ANNKE behoudt zich alle rechten voor op deze disclaimer.