Lees deze voorwaarden aandachtig voordat u de website gebruikt. Door het betreden van deze website erkent u en gaat u akkoord met alle voorwaarden die hieronder worden beschreven. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Deze Website, inclusief elk deel van deze Website dat toegankelijk is via de Website (de "Website") wordt gepubliceerd en onderhouden door ANNKE. Wanneer u deze Website bezoekt, doorbladert of gebruikt, accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, de gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") die hieronder worden uiteengezet. Uw gebruik van de Website wordt geacht uw instemming te zijn met elk van de hieronder uiteengezette voorwaarden. Indien u NIET AKKOORD GAAT met deze Gebruiksvoorwaarden, GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET.

Algemene gebruiksbeperkingen

Alle informatie, documenten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen en grafieken (gezamenlijk de "Materialen") op deze Website zijn handelsmerken en zijn eigendom van ANNKE. Elk ongeoorloofd gebruik van enig materiaal op de Website kan een inbreuk betekenen op het auteursrecht en/of handelsmerkrecht.

Deze Website is alleen voor uw persoonlijk gebruik. U stemt ermee in om geen informatie uit het materiaal te reproduceren, opnieuw te distribueren, te publiceren of te verspreiden aan wie dan ook. U mag de inhoud van deze Website niet kopiëren of posten op andere internetwebsites, nieuwsgroepen of mailinglijsten. Als u zich hebt ingeschreven of ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke e-mailadres te verkrijgen, zullen campagnes en ander marketingmateriaal worden verspreid, tenzij u zich uitschrijft of hierom verzoekt. Wij respecteren uw privacy en verkopen geen gegevens door. Zolang u zich aan deze gebruiksvoorwaarden houdt, verleent ANNKE u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de Website te betreden, weer te geven en te gebruiken.

Geluidsopname zonder toestemming is in bepaalde rechtsgebieden illegaal. ANNKE is NIET aansprakelijk voor gebruik van haar producten dat niet in overeenstemming is met de lokale wetgeving.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Uw gebruik van deze Website is OP UW EIGEN RISICO. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met betrekking tot de inhoud en Materialen op deze Website, geeft ANNKE geen garanties of verklaringen voor de juistheid van enige inhoud gepubliceerd op of beschikbaar via de Website. Klanten die technische ondersteuning hebben aangevraagd en de technische ondersteuning mondeling toegang geven tot hun computer, gaan akkoord met alle voorwaarden en aansprakelijkheid. ANNKE technische ondersteuning is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade indien deze zich voordoet.

ANNKE zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade (met inbegrip van verlies van gegevens, inkomsten, of winsten) die voortvloeit uit het gebruik van de Inhoud of Materialen op deze Website. In geen geval zal ANNKE aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor schade

RECHT OP WIJZIGING

ANNKE behoudt zich het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, toe te voegen, te verwijderen of te veranderen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving. Eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden of enige voorwaarden die op deze Website zijn geplaatst, zijn van toepassing zodra ze zijn geplaatst. Door deze Website te blijven gebruiken nadat er wijzigingen zijn geplaatst, geeft u aan dat u deze wijzigingen aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, of met enige wijziging daarvan, bent u niet gemachtigd om de Website te gebruiken.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Website wordt beheerd door ANNKE, gevestigd in Shenzhen China. De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd onder de wetten van Guangdong China. U gaat ermee akkoord dat elke claim of geschil tegen ANNKE moet worden beslecht door een rechtbank in de stad Guangdong in China.

HANDELSMERKEN

Handelsmerken, logo's en dienstmerken (tezamen de "Handelsmerken") weergegeven op de Website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde merken van ANNKE. Ongeautoriseerd gebruik of duplicatie van deze merken is strikt verboden door de wet.